W dniu 28 lipca 2017 r. odszedł Franciszek Suwała.

Spoczął na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, w grobie rodzinnym, kwatera 86, rząd 4, miejsce 13.

Adres cmentarza: Cmentarz Łostowicki w Gdańsku, ul. Łostowicka 35, 80-001 Gdańsk.

Serdecznie dziękujemy za pamięć i płynące wyrazy wsparcia.

Pogrążona w smutku rodzina.